Στα κέντρα μας μπορείτε να αποκτήσετε όλες τις πιστοποιήσεις που χρειάζεστε για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς πληροφορικής και με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, μαθαίνετε να χειρίζεστε τους υπολογιστές και τις λειτουργίες τους εύκολα και γρήγορα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ