Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ή οργανισμού και προσφέρονται, είτε στο χώρο της εταιρίας, είτε στο χώρο του κέντρου μας.

Τα προγράμματα αυτά, καλύπτουν πλήρως ακόμα και τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των σεμιναρίων.

 

Χρηματοδότηση μέσω ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45%)

oaed_laek_logoTα σεμινάρια μας μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέσω του προγράμματος (ΛΑΕΚ 0,45%).

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,45% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,45%, την οποία αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους που ασφαλίζουν στο ΙΚΑ. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου Tομέα. Η κάλυψη της Εκπαίδευσης που λαμβάνει μια Εταιρεία από πόρους του προγράμματους ΛΑΕΚ, δε λογίζεται ως έσοδο της Εταιρείας και απαλλάσσεται από κάθε φορολογική επιβάρυνση. Σχετική ενημέρωση υπάρχει στην αντιστοιχη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ