Τα ατομικά μαθήματα είναι ένας άλλος τομέας των IT Experts-IT Kids. Αναφέρεται σε υποψηφίους που θέλουν μια εξατομικευμένη εκπαίδευση με τους δικούς τους ρυθμούς και τους δικούς τους χρόνους. (τα ιδιαίτερα απαιτούν σχεδόν το μισό της διάρκειας ενός τμήματος)

Μπορούν να καλύψουν απλές ανάγκες π.χ. χρήση Internet, βασικά των Windows, έως την εκμάθηση εξειδικευμένων εφαρμογών.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ