Στο κέντρο δια βίου μάθησης IT Experts-IT Kids η δεκαπενταετής εμπειρία μας στην εκπαίδευση νέων τεχνολογιών σας εγγυάται τόσο τις υψηλές προδιαγραφές στην εκπαιδευτική μεθοδολογία, όσο και το εύρος των αντικειμένων που διδάσκονται. Για μας κανένα πρόγραμμα που αφορά τον υπολογιστή δεν είναι τόσο απλό που να μην μας ενδιαφέρει, ή τόσο δύσκολο που να μην μπορούμε να το αναλάβουμε.

Στο κέντρο μας μπορείτε να αποκτήσετε όλες τις πιστοποιήσεις που χρειάζεστε για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς πληροφορικής και με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, μαθαίνετε να χειρίζεστε τον υπολογιστή και τις λειτουργίες του εύκολα και γρήγορα.

Επισκεφθείτε μας και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μας συμβούλους, διαμορφώστε το προσωπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα σας βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων σας.