Στην κατηγορία των γλωσσών Προγραμματισμού διδάσκονται οι παρακάτω:

Python

Η Python ανήκει στην 3άδα της παγκόσμιας κατάταξης των πιο διαδεδομένων γλωσσών προγραμματισμού. Με κύρια πλεονεκτήματα την ευκολία της σύνταξης και την ποικιλία αξιοποίησης της στις συσκευές της καθημερινότητας, αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο για κάποιον που θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα στον προγραμματισμό!

Περιεχόμενα σεμιναρίου
 • Μεταβλητές τελεστές
 • Επικοινωνία με τον χρήστη (input)
 • Εκτύπωση στην οθόνη (print)
 • Δομή επιλογής (if)
 • Δομές επανάληψης (while – for)
 • Δομές δεδομένων
 • Συναρτήσεις
 • Βιβλιοθήκες: Pygame, TKinter, Flask

JAVA

Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται σε άλλες γλώσσες. Αναπτύχθηκε το 1991 από την εταιρεία Sun Microsystems με σκοπό τη δημιουργία μιας γλώσσας που θα τρέχει σε πληθώρα λειτουργικών συστημάτων και επεξεργαστών χωρίς αλλαγή.

Θεωρείται μία πολυεπίπεδη γλώσσα συντακτικά με πολλές όμως δυνατότητες για την δημιουργία desktop εφαρμογών, εφαρμογών διαδικτύου και κινητών.

Περιεχόμενα σεμιναρίου
 • Μεταβλητές τελεστές
 • Κλάσεις - Μέθοδοι
 • Επικοινωνία με τον χρήστη (Scanner)
 • Εκτύπωση στην οθόνη (print)
 • Δομή επιλογής (if)
 • Δομές επανάληψης (while – for)
 • Δομές δεδομένων
 • Συναρτήσεις
 • Βιβλιοθήκες: GUI: Java.Swing

Γλώσσες Διαδικτύου - Web Development

HTML

H HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα μορφοποίησης υπερκειμένου) και είναι η βασική γλώσσα δόμησης ιστοσελίδων. Επιτρέπει την ενσωμάτωση κειμένου, ήχου και εικόνων στις web σελίδες. Αρχικά είχε κατασκευασθεί με σκοπό μόνο την μορφοποίηση κειμένου, αλλά μεγάλωσε και ενσωμάτωσε σχεδιαστικές τεχνικές κ.α.

Η γλώσσα χρησιμοποιεί ένα αριθμό από tags για την μορφοποίηση κειμένου, για την δημιουργία συνδέσμων (links) μετάβασης ανάμεσα στις σελίδες, για την εισαγωγή εικόνων, ήχου κ.α. Όταν ένας Web Browser ανοίγει ένα αρχείο HTML τα στοιχεία (tags) μεταφράζονται σε κατάλληλα χαρακτηριστικά με αποτελέσματα στην εμφάνιση και στην λειτουργικότητα της συγκεκριμένης σελίδας.

CSS

Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή ( αλληλουχία φύλλων στύλ ) είναι μια γλώσσα διαδικτύου που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου.
Η CSS είναι μια γλώσσα προορισμένη να αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα, στοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη.