Στην κατηγορία των Τεχνικών σεμιναρίων διδάσκονται τα παρακάτω:

strata-col  a-col  net-col

HardWare & Συντήρηση Η/Υ

To σεμινάριο καλύπτει τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να ακολουθήσει κάποιος μια σταδιοδρομία στο χώρο της τεχνολογίας των υπολογιστών. Εξετάζονται βασικές έννοιες τεχνολογίας και υλικού (hardware) υπολογιστών, εγκατάσταση και λειτουργίες λογισμικού, ασφάλεια, πράσινη τεχνολογία και προληπτική συντήρηση.

Περιεχόμενα σεμιναρίου

 • Είδη επεξεργαστών, μνημών, διαύλων, σκληρών δίσκων.
 • Τεχνολογίες ενσύρματης - ασύρματης δικτύωσης.
 • Πρωτόκολλα διαδικτύου.
 • Χαρακτηριστικά περιφερειακών συσκευών και αποθηκευτικών μέσων.
 • Ζητήματα συμβατότητας και σφάλματα.
 • Format του υπολογιστή.
 • Παραμετροποιήσεις κατά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.
 • Εγκατάσταση και διαχείριση δικαιωμάτων λογισμικού.
 • Ζητήματα αντιγράφων ασφαλείας - Κίνδυνοι και απειλές.
 • Μέθοδοι προφύλαξης.
 • Διαγνωστικά εργαλεία και χρήση τους.
 • Σωστή διαδικασία πρόληψης.
 • Διαχείριση δεδομένων και cloud storaging.

 

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Σε επαγγελματίες που θέλουν να εργαστούν στα τμήματα πωλήσεων εταιρειών τεχνολογικού εξοπλισμού.
 • Σ' αυτούς που θέλουν να εργαστούν στον τομέα των υπολογιστών και της τεχνολογίας και θέλουν να έχουν τις θεμελιώδεις γνώσεις.
 • Σ' αυτούς που θέλουν να εξειδικευτούν σε κάποιον τομέα (δίκτυα, λειτουργικά συστήματα, hardware) αλλά δεν ξέρουν απο που ν' αρχίσουν.
 • Σε εταιρείες που θέλουν να ελέγξουν τις γνώσεις των υπαλλήλων τους στο τμήμα τεχνικής ή τηλεφωνικής υποστήριξης.
 • Στον καθένα που θέλει να έχει τον έλεγχο του υπολογιστή του και του οικιακού ή εταιρικού μικρού δικτύου του. 

 

Πιστοποίηση: Το σεμινάριο HardWare & Συντήρηση Η/Υ οδηγεί, μετά από εξετάσεις, στην πιστοποίηση CompTIA Strata IT Fundamentals.

Τεχνικός Υπολογιστών

To σεμινάριο αναλύει σε βάθος θέματα υλικού, λογισμικού, ασφάλειας και προληπτικής συντήρησης.

Πιστοποίηση: Το σεμινάριο Τεχνικών Υπολογιστών οδηγεί, μετά από εξετάσεις, στην πιστοποίηση CompTIA Α+.

Τεχνικός Δικτύων

To σεμινάριο αναλύει θέματα θεωρίας και υλικού των δικτύων. Απευθύνεται σε όλους τους δυνατούς χρήστες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που  ενδιαφέρονται να μάθουν τις τεχνικές δικτύωσης υπολογιστών ή να  ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως τεχνικοί  δικτύων  υπολογιστών.

Πιστοποίηση: Το σεμινάριο Τεχνικών Δικτύων οδηγεί, μετά από εξετάσεις, στην πιστοποίηση CompTIA NETWORK+