Ενδεικτικές ενότητες:

Solar System

Σ'αυτό το project γνωρίζουμε το ηλιακό μας σύστημα, μαθαίνουμε τη σειρά και τα χαρακτηριστικά των πλανητών, βλέπουμε βίντεο για τον τρόπο που ζουν και εργάζονται οι αστροναύτες και κατανοούμε την κίνηση της γης και την περιφορά της γύρω από τον ήλιο. Αφού συλλέξουμε πληροφορίες και εικόνες από το διαδίκτυο, δημιουργούμε τη δική μας εγκυκλοπαίδεια για το ηλιακό μας σύστημα.

Λογισμικό: Microsoft Office Word, Google Chrome, Windows media player

Movie

Σ'αυτό το project πραγματοποιούμε ένα φανταστικό ταξίδι. Αποθηκεύοντας φωτογραφίες από πολλές διαφορετικές πηγές, τις επεξεργαζόμαστε βάζοντας τους εαυτούς μας μέσα στα τοπία, πραγματοποιώντας το ταξίδι μας. Τέλος προσθέτουμε ήχο, κίνηση και εφέ.

Λογισμικό: Microsoft Office PowerPoint, Google Street view, Google projects, Gimp - PicMonkey

Biz

Σ'αυτό το project γινόμαστε διευθυντές ενός εργοστασίου καραμελών. Κάνουμε έρευνα για να μάθουμε τις προτιμήσεις του κόσμου και καταχωρούμε τα αποτελέσματα φτιάχνοντας πίνακες και γραφήματα για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Τέλος φτιάχνουμε αναφορές για την επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων μας.

Λογισμικό: Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word