Ενδεικτικές ενότητες:

Ezine

Σ'αυτό το project γινόμαστε συντάκτες του δικού μας περιοδικού για εφήβους. Ολοκληρώνοντας τα τρία σκέλη από τα οποία αποτελείται το περιοδικό μας, θα δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό σταυρόλεξο, με ερωτήσεις μέσα από το περιοδικό.

Λογισμικό: Microsoft Office Word, Hot Potatoes, Διαδίκτυο - Wiki, Microsoft Auto Collage

Robotics

Σ'αυτό το project αναπτύσσουμε δεξιότητες σχετικές με τους υπολογιστές και τη μηχανολογία. θα ακολουθήσουμε συγκεκριμένες οδηγίες για να συναρμολογήσουμε ρομποτικές κατασκευές, θα δημιουργήσουμε προγράμματα που θα τους δώσουν ζωή, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό υψηλής τεχνολογίας!

Λογισμικό: Lego WeDo 2.0, Mindstorms EV3

Google Apps - Weebly

Σ'αυτό το project φτιάχνουμε την δική μας ιστοσελίδα, διαλέγοντας ο καθένας ένα θέμα σχετικά με την τεχνολογία. Προσθέτουμε εικόνες, slides, χάρτες και υπερσυνδέσμους. Ακόμη φτιάχνουμε το δικό μας προσωπικό e-mail, και μαθαίνουμε την χρησιμότητα διαφόρων εργαλείων της Google.

Λογισμικό: Gmail, Google Hangouts, Google Maps, Google Street View, Google Projects, Google Drive, Weebly