Πιστοποιήσεις

Microsoft Office Word

Σε αυτή την ενότητα τα παιδιά θα φτιάξουν έναν οδηγό hardware ενός υπολογιστή. Θα μάθουν για όλα τα εξαρτήματα του υπολογιστή και την χρήση του καθενός, καθώς και με τι κριτήρια αποφασίζουν για την αγορά τους. Με τον τρόπο αυτό θα συντάξουν και θα μορφοποιήσουν το δικό τους εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιώντας τον κειμενογράφο και στο τέλος θα φτιάξουν το δικό τους σταυρόλεξο με ερωτήσεις από τον οδηγό που έχουν δημιουργήσει. Με τον τρόπο αυτό θα είναι έτοιμοι για την απόκτηση του πτυχίου Microsoft Office Specialist στην ενότητα του Word.

Extra:

Οι μαθητές θα πιάσουν κατσαβίδι και θα εφαρμόσουν στην πράξη ότι έμαθαν σχετικά με τα εξαρτήματα του υπολογιστή συναρμολογώντας τον δικό τους.

Λογισμικό: Microsoft Office Word, Διαδίκτυο - Wiki, Hot Potatoes

Microsoft Office Powerpoint

Σε αυτή την ενότητα τα παιδιά θα φτιάξουν έναν τουριστικό οδηγό σχετικά με έναν προορισμό της επιλογής τους, προσθέτοντας πληροφορίες για όλα τα μέρη ενδιαφέροντος που θέλουν να διαφημίσουν. Θα ρυθμίσουν τις διατάξεις των διαφανειών και θα προσθέσουν κινήσεις, μεταβάσεις και εφέ. Με τον τρόπο αυτό θα είναι έτοιμοι για την απόκτηση του πτυχίου Microsoft Office Specialist στην ενότητα του Power Point.

Λογισμικό: Διαδίκτυο - Wiki, Microsoft Office Power Point

Microsoft Office Excel

Σε αυτή την ενότητα τα παιδιά θα φτιάξουν το δικό τους video club. Θα καταγράψουν κάποιες ταινίες της επιλογής τους, βρίσκοντας ορισμένα χαρακτηριστικά γι’ αυτές, ορίζοντας διαθεσιμότητες, τιμές ενοικίασης ή πώλησης, θα δημιουργήσουν γραφήματα, πίνακες και συναρτήσεις και θα επεξεργαστούν δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό θα είναι έτοιμοι για την απόκτηση του πτυχίου Microsoft Office Specialist στην ενότητα του Excel.

Λογισμικό: Microsoft Office Excel, Διαδίκτυο - Wiki

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Microsoft: Έχοντας αποκτήσει πιστοποίηση σε τουλάχιστον μία από τις παραπάνω ενότητες οι μαθητές έχουν δικαίωμα, συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Microsoft και να διεκδικήσουν μία θέση στον αντίστοιχο παγκόσμιο διαγωνισμό.

Microsoft Office Access
Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές θα εμπλουτίσουν το video club που έφτιαξαν στην ενότητα του Excel. Θα καταγράψουν το πελατολόγιο τους, θα σχεδιάσουν τις προωθητικές τους ενέργειες προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Μαθαίνοντας να διαχειρίζονται τη βάση δεδομένων της δικιάς τους επιχείρησης θα είναι έτοιμοι για την απόκτηση του πτυχίου Microsoft Office Specialist στην ενότητα του Access.

Microsoft Office Outlook
Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές αποκτούν τον δικό τους ψηφιακό ατζέντη. Μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής Outlook οι μαθητές μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα email τους έχοντας το δικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οργανώνουν τα ραντεβού τους και τις εργασίες τους ενώ καταγράφουν τις πρώτες τους επαγγελματικές κάρτες, αυτές των συμμαθητών τους. Μ'αυτόν τον τρόπο εξοικειώνονται με το πιο διαδεδομένο λογισμικό επικοινωνίας και οργάνωσης γραφείου παγκοσμίως και είναι έτοιμοι για την απόκτηση του πτυχίου Microsoft Office Specialist στην ενότητα του Outlook.