Ενδεικτικές ενότητες:

Drive

Σ'αυτό το project γινόμαστε οδηγοί και μαθαίνουμε τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό γνωρίζουμε τα μέσα μεταφοράς, ζωγραφίζουμε σήματα οδικής κυκλοφορίας και προσομοιώνουμε την οδήγηση στην πόλη.

Λογισμικό: KidPix Deluxe 3D, Microsoft Office PowerPoint, "Κυκλοφορώ με ασφάλεια"

Robotics_Early_Simple_Machines

Robotics

Σ'αυτό το project δημιουργούμε μία ρομποτική κατασκευή με σκοπό την επίλυση του προβλήματός μας. Μαθαίνουμε να της "μιλάμε" δίνοντας τις κατάλληλες εντολές με την βοήθεια του αντίστοιχου εκπαιδευτικού λογισμικού.

Λογισμικό: BeeBot, BlueBot, Lego Early Simple Machines, Dash & Dot, Kids first Coding & Robotics, Botley, Lego STEAM Park

Writer

Σ'αυτό το project γινόμαστε συγγραφείς και δημιουργούμε το δικό μας παραμύθι. Αφού σχεδιάσουμε την πλοκή του, θα το εικονογραφήσουμε και στο τέλος θα το εκτυπώσουμε.

Λογισμικό: StoryBook Weaver Deluxe