Στο IT Experts η διδακτική προσέγγιση στα τμήματα πληροφορικής γίνεται μέσα από θεματικές ενότητες (project based learning) διάρκειας περίπου πέντε εβδομάδων η κάθε μία.

Οι μαθητές μέσα από μοναδικά σενάρια γίνονται διαφημιστές, δημοσιογράφοι, αρχιτέκτονες, χρηματιστές, συγγραφείς, παραγωγοί ταινιών, προγραμματιστές, χρησιμοποιώντας κάθε φορά μια πλειάδα εφαρμογών. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτουν κάθε φορά τις χρήσεις των διαφόρων εργαλείων και κατανοούν τις δυνατότητες του υπολογιστή.

Ο υπολογιστής έτσι αξιοποιείται βιωματικά – εμπειρικά ως εργαλείο καθημερινής χρήσης με ατελείωτες επιλογές και όχι μονοδιάστατα.

IT–Junior

 • Ηλικία 8-9 ετών
 • 1,5 ώρα/μάθημα
 • Office,Πολυμέσα,Video Editing,Βάσεις δεδομένων,Online Apps,Robotics,Block-based Coding,Λειτουργικό Περιβάλλον
 • Τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας εισάγονται στον κόσμο της πληροφορικής σεναριακά. Λειτουργούν σε διαφορετικά project, παίρνοντας αντίστοιχους ρόλους (σκηνοθέτες, συγγραφείς, επιχειρηματίες, προγραμματιστές κλπ.).
  Ενδεικτικά:
  Μία από τις ενότητες που διδάσκονται είναι η δημιουργία (γραφή, εικονογράφηση, σελιδοποίηση, ηχογράφηση) ενός δικού τους παραμυθιού. Έρχονται σε επαφή με διαφορετικές εφαρμογές για να επεξεργαστούν την ιδέα, το κείμενο, τις εικόνες, την αφήγηση και την σύνδεση όλων των προηγούμενων και μετά το πέρας της ενότητας έχουν δημιουργήσει το δικό τους audiobook.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

  IT–Senior

  • Ηλικία 10-11 ετών
  • 1,5 ώρα/μάθημα
  • Office,Πολυμέσα,Video Editing,Web-Design,Online Apps,Robotics,Block-based Coding,Λειτουργικό Περιβάλλον
  • Στη κατηγορία των IT-Senior έχοντας αποκτήσει κάποια βασική ευχέρεια στη χρήση του υπολογιστή, συνεχίζουν με ελαφρώς πιο συνδυαστικά και περίπλοκα project.
   Ενδεικτικά:
   Μία από τις ενότητες τους είναι η δημιουργία ιστοσελίδας. Τα παιδιά γίνονται web designers και αρχικά διεξάγουν μια έρευνα για το είδος και το περιεχόμενο της σελίδας που θα χτίσουν. Αφού αποφασίσουν τις λεπτομέρειες της δομής ξεκινούν την δημιουργία της ιστοσελίδας προσθέτοντας περιεχόμενο, καρτέλες, φόρμες επικοινωνίας, εμφωλευμένους χάρτες κ.α.

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

   IT-Pro

   • Ηλικία 12+ ετών
   • 1,5 ώρα/μάθημα
   • Graphic Design,Game Design,IoT,App Development,3D Design,Event-based coding,Text-based coding,Λειτουργικό Περιβάλλον
   • Στη κατηγορία των IT – Pros τα παιδιά πλέον εμβαθύνουν – εξειδικεύουν περισσότερο σε μεγάλους κλάδους της πληροφορικής χρησιμοποιώντας παράλληλα και πιο
    απαιτητικές εφαρμογές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πιο μακροσκελή και περίπλοκα project που θα λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές για τη κλίση του κάθε παιδιού.
    Ενδεικτικά:
    Ένας από τους κλάδους που προσεγγίζουμε σε αυτό το επίπεδο είναι αυτός του Graphic Design. Ερχόμαστε σε επαφή με σύνθετες εφαρμογές που προσεγγίζουν ένα project τόσο στατικά (Adobe Photoshop), όσο και με πρόσθετη κίνηση και ήχο (After Effects).

   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ